5 Giải Nhất
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn Viết Thế Ân
  Tỉnh Bình Thuận
 • 02
  Trương Công Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Phạm Thị Tâm
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Trương Thế Anh
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Dương Minh Tuấn
  Thành Phố Hồ Chí Minh
5 Giải Nhì
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Phạm Dương Gia Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 02
  Nguyễn Thành Công
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Trần Thiện Tân
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Lê Đình Anh
  Thành Phố Hà Nội
 • 05
  Phạm Thành Lập
  Thành Phố Hà Nội
10 Giải Ba
Phiếu quà tặng KFC trị giá 500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Lê Ngọc Danh
  Tỉnh Lâm Đồng
 • 02
  Vũ Tuấn Anh
  Thành Phố Hà Nội
 • 03
  Lê Mạnh Tú
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Võ Quốc Thịnh
  Thành Phố Cần Thơ
 • 05
  Ngô Trường Lâm
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 06
  Lê Thảo Duy
  Tỉnh Kiên Giang
 • 07
  Đặng Ngọc Toản
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 08
  Nguyễn Thị Thanh Thanh
  Thành Phố Cần Thơ
 • 09
  Nguyễn Đình Quân
  Thành Phố Hà Nội
 • 10
  Trần Thị Mỹ Tiên
  Thành Phố Cần Thơ
5 Giải Nhất
Phiếu quà tặng KFC trị giá 2.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 2.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn Vinh Toàn
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Nguyễn Thị Như Quỳnh
  Tỉnh Nghệ An
 • 03
  Phạm Dương Gia Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Nguyễn Thị Nga
  Thành Phố Hà Nội
 • 05
  Trần Thị Cẩm Tú
  Thành Phố Hồ Chí Minh
5 Giải Nhì
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Trần Thị Diệu Hạnh
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 02
  Lê Thị Kim Nguyên
  Thành Phố Đà Nẵng
 • 03
  Trần Thị Sương
  Tỉnh Đắk Lắk
 • 04
  Phạm Anh Văn
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Nguyễn Văn Nhàn
  Thành Phố Hồ Chí Minh
10 Giải Ba
Phiếu quà tặng KFC trị giá 500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn Thành Luân
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Nguyễn Thị Thuận
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Nguyễn Mạnh Chúc
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Nguyễn Thanh Tùng
  Thành Phố Hà Nội
 • 05
  Trần Ngọc Yến
  Tỉnh Bình Dương
 • 06
  Bùi Đăng Khoa
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 07
  Nguyễn Thúy Hằng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 08
  Phạm Trung Thành
  Tỉnh Lạng Sơn
 • 09
  Nguyễn Chánh Bảo Việt
  Tình Thừa Thiên Huế
 • 10
  Vũ Thị Như Quỳnh
  Thành Phố Hồ Chí Minh
5 Giải Nhất
Phiếu quà tặng KFC trị giá 2.500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 2.500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Vũ thị huyền
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Trần Thị Thu Hiền
  Thành Phố Hải Phòng
 • 03
  Trương Thế Anh
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Phạm Viết Hoàng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Trần Thi Ngọc Chi
  Thành Phố Hà Nội
5 Giải Nhì
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Đào Thị Minh Thư
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 02
  Trần Thiện Tân
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Phạm Dương Gia Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Nguyễn Ngọc Vĩnh
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  lê thành trung
  Thành Phố Hồ Chí Minh
10 Giải Ba
Phiếu quà tặng KFC trị giá 500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Mai Thị Hồng Diệu
  Tỉnh Ninh Bình
 • 02
  Bùi Duy Cương
  Thành Phố Hà Nội
 • 03
  Bùi Mạnh Cương
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Trần Thị Thúy Hồng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Vũ Đức Thịnh
  Tỉnh Bình Phước
 • 06
  Nguyễn Lê Tài
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 07
  Trần Ngọc Hải
  Tỉnh Nam Định
 • 08
  nguyễn thanh tân
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 09
  Doan phi long hai
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 10
  Nguyễn Thị Kiều My
  Thành Phố Hồ Chí Minh
5 Giải Nhất
Phiếu quà tặng KFC trị giá 3.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 3.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn Thành Luân
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Hoàng Văn Dùng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Thanh hương
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Cao trung kin
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Từ chí Cường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
5 Giải Nhì
Phiếu quà tặng KFC trị giá 2.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 2.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Võ Văn Đức
  Tỉnh Quảng Nam
 • 02
  NGUYỄN BỬU LAM
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Trần phi liên
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Huỳnh Đại Phước
  Tỉnh Long An
 • 05
  Hà Chí cường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
10 Giải Ba
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn đăng tân nhật
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 02
  Trương Thế Dũng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Nguyễn Quốc Trưởng
  Tỉnh Hà Nam
 • 04
  Phạm Dương Gia Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 05
  Vũ Viết Thắng
  Thành Phố Hà Nội
 • 06
  Phạm Đức Anh
  Thành Phố Hà Nội
 • 07
  Võ lê thanh thảo
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 08
  Phạm thị Phương
  Thành Phố Hà Nội
 • 09
  Nguyễn Đức Minh
  Thành Phố Hà Nội
 • 10
  Nguyễn thuỳ linh
  Thành Phố Hà Nội
5 Giải Nhất
Phiếu quà tặng KFC trị giá 5.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 5.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  NGUYỄN THANH BÌNH
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Phạm Viết Hoàng
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 03
  Trương Công Trường
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 04
  Vũ Thị Hoàng Quyên
  Tỉnh Thanh Hóa
 • 05
  Nguyễn Minh Thư
  Tỉnh Bình Thuận
5 Giải Nhì
Phiếu quà tặng KFC trị giá 3.000.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 3.000.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Nguyễn Văn Tình
  Tỉnh Hậu Giang
 • 02
  Nguyễn Sơn Ca
  Thành Phố Đà Nẵng
 • 03
  nguyễn thị tùng diệp
  Tỉnh Bình Dương
 • 04
  Nguyễn Ngọc Tuấn
  Thành Phố Hà Nội
 • 05
  Quốc Bảo Nguyễn
  Tỉnh Tây Ninh
10 Giải Ba
Phiếu quà tặng KFC trị giá 1.500.000đ & Tài khoản tiền mặt tại Ngân hàng 1.500.000đ
 • STT
  Họ và tên
  Tỉnh/Thành phố
 • 01
  Lưu thị thanh hương
  Thành Phố Hà Nội
 • 02
  Nguyễn Tiến Dũng
  Thành Phố Hà Nội
 • 03
  Nguyễn Thị Thu Hoài
  Thành Phố Hà Nội
 • 04
  Nguyễn Thị Phương Trâm
  Thành Phố Hà Nội
 • 05
  Trần Minh Đức
  Thành Phố Hà Nội
 • 06
  Nguyễn Thành Luân
  Thành Phố Hà Nội
 • 07
  Nguyễn Đức Minh
  Thành Phố Hà Nội
 • 08
  Nguyen thị thuy dung
  Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 09
  Phạm Trung Sơn
  Thành Phố Hà Nội
 • 10
  Nguyễn Văn Hoàng
  Thành Phố Hà Nội